אסטרטגית אחריות תאגידית כוללת

אנו מלווים את קבוצת הראל ביטוח ופיננסים בגיבוש אסטרטגיה כוללת בתחום האחריות התאגידית וביישומה.

על מנת לספק מענה מותאם לכל יחידות החברה בוצע מיפוי ואיתור צרכים של היחידות השונות (פיננסים, השקעות, רכש וכו') וגובשה תוכנית מותאמת לכל יחידה בנושא האחריות התאגידית.

כך לדוגמא, נקבעו תנאים למכרזים ירוקים במחלקת הרכש, אורגנו הדרכות בנושא שיקולים סביבתיים וחברתיים עבור מחלקת השקעות, פורסמה אמנת שירות לקוחות, הותקנו עמדות מחזור, נקבעה מדיניות פורמאלית בתחום איזון בין עבודה, נבנתה תכנית התנדבות שנתית ואף פותחו מוצרים ייעודיים המתאימים לאסטרטגית האחריות התאגידית של הקבוצה. כמו כן, מלווה Good Vision את הראל מזה מספר שנים באיסוף מידע, כתיבת קוד אתי וביצוע הדרכות מקצועיות בנושא אתיקה, ליווי בבניית פרויקט הדגל הקהילה ובכתיבת דו"חות אחריות תאגידית מקיפים המתפרסמים אחת לשנתיים. בעקבות מאמציה של הראל בתחום האחריות התאגידית עלתה בדירוג מעלה מדירוג זהב לפלטינה פלוס:

דילוג לתוכן