אחריות סביבתית וקיימות

עם עליית המודעות הציבורית העולמית לנושא איכות הסביבה בשנים האחרונות, גברה גם מודעותם של ארגונים לאחריותם על ההשלכות הסביבתיות הנובעות מפעילותם הישירה והעקיפה. הבנה זו, בשילוב ההכרה כי טיפול נכון בהשפעות הסביבתיות מניב גם יתרון עסקי, צמצום סיכונים ויצירת יחסי אמון עם מחזיקי העניין, הובילה לשילוב שיקולים סביבתיים במערך קבלת ההחלטות העסקיות והניהוליות של ארגונים רבים.

שירותי Good Vision בתחום אחריות סביבתית וקיימות:

פליטת גזי חממה
דילוג לתוכן