אתיקה וממשל תאגידי

בעולם גלובלי מורכב, הולכת וגוברת חשיבותה העסקית של התנהגות ערכית כלפי האדם, החברה והסביבה. אם בעבר נמדדו ארגונים על פי קריטריון בלעדי של רווח שנתי, כיום הם נמדדים גם על פי האופן שבו הושג הרווח. בניית תוכנית אתיקה אפקטיבית והטמעת קוד אתי וערכים בפעילות הארגון מאפשרים ניהול סיכונים נכון והגדלת היתרון התחרותי. במקביל, ממשל תאגידי (Corporate Governance) הוא האופן בו תאגידים מונהגים, מנווטים ומפוקחים על ידי הגוף המוביל אותם – הדירקטוריון. קיום ממשל תאגידי תקין בארגון מוביל לצמיחה עסקית וחיזוק אמון המשקיעים ויתר מחזיקי העניין.

שירותי Good Vision בתחום האתיקה והממשל התאגידי:

דילוג לתוכן