אתיקה וממשל תאגידי

בעולם גלובלי מורכב, הולכת וגוברת חשיבותה העסקית של התנהגות ערכית כלפי האדם, החברה והסביבה. אם בעבר נמדדו ארגונים על פי קריטריון בלעדי של רווח שנתי, כיום הם נמדדים גם על פי האופן שבו הושג הרווח. בניית תוכנית אתיקה אפקטיבית והטמעת קוד אתי וערכים בפעילות הארגון מאפשרים ניהול סיכונים נכון והגדלת היתרון התחרותי. במקביל, ממשל תאגידי (Corporate Governance) הוא האופן בו תאגידים מונהגים, מנווטים ומפוקחים על ידי הגוף המוביל אותם – הדירקטוריון. קיום ממשל תאגידי תקין בארגון מוביל לצמיחה עסקית וחיזוק אמון המשקיעים ויתר מחזיקי העניין.

שירותי Good Vision בתחום האתיקה והממשל התאגידי:

  • ליווי בפיתוח קוד אתיGood Vision מסייעת לארגונים לפתח ולגבש את הקוד האתי המתאים להם, על בסיס ניסיון רב שנים בליווי חברות מכל ענפי המשק בתהליך חשוב זה.
  • פיתוח תוכנית הטמעה לקוד האתי והדרכה ביישומהכתיבת קוד אתי היא הצעד הראשון, אך ללא הטמעה מסודרת הדברים עלולים להישאר "על הנייר" בלבד. אנו מלווים את לקוחותינו בפיתוח תוכנית הטמעה של הקוד האתי לכל אורך שדרת הארגון ומדריכים אותם כיצד ליישם אותה צעד אחר צעד. בנוסף וכחלק מתוכנית ההטמעה, אנו מסייעים בהעברת סדנאות בנושאי אתיקה וערכים למנהלים ועובדים, פיתוח משחקים ולומדות. על פי הצורך אנו ערוכים לספק גם שירותים משלימים בנושא הקוד האתי כגון סיוע בבניית מערך ארגוני (נציב אתיקה, ועדת אתיקה) להטמעת האתיקה בארגון, הטמעת הקוד בקרה ועוד.
  • גיבוש קוד ממשל תאגידי - נוהל עבודת דירקטוריוןGood Vision מלווה ארגונים בגיבוש קוד ממשל תאגידי ונוהל עבודה לדירקטוריון. לאחר אבחון של המצב הקיים ומתן הצעות לשיפור נסייע בכתיבת נוהל שיסדיר את עבודת יו"ר הדירקטוריון, חברי הדירקטוריון והנהלת החברה. שירותים משלימים נוספים הניתנים בתחום זה הם בניית סדנאות והדרכות לחברי הדירקטוריון וההנהלה, הכשרת דירקטורים חדשים והכנת תיק דירקטור, בניית מזכירות חברה אפקטיבית, ליווי הקמת הדירקטוריון, קביעת מבנה ופרופיל דירקטורים.
דילוג לתוכן