שירותים נוספים

אנו לרשותכם בשורה ארוכה של שירותים נוספים בכל תחומי האחריות התאגידית, בהם:

  • יעוץ אסטרטגי לאחריות תאגידיתסיוע לחברות בבניית תוכנית אחריות תאגידית כוללת, לרבות היבטי אתיקה, קשרי קהילה, רכש אחראי, גיוון והכלה, סביבה ועוד.
  • הכנה וכתיבת מועמדויות (דירוג מעלה, אות הגיוון בתעסוקה וכו')סיוע לארגונים שמעוניינים להגיש את מועמדותם לאותות ופרסים בתחום האחריות התאגידית, בהם דירוג מעלה, אות הגיוון בתעסוקה, פרס העיר הירוקה ועוד, להכין ולכתוב את מסמכי הגשת המועמדות. אנו בקיאים בדרישות של כל אחד מהפרסים ויודעים כיצד יש להגיש את המועמדות באופן שימקסם את סיכויי הזכייה.
  • יעוץ לסביבת עבודה אחראית ומגוונתליווי חברות ביצירת סביבת עבודה אחראית עבור עובדיהן. לשם כך מוצעים שירותים כגון כתיבת נהלים בתחום איזון בית-עבודה, המלצה על פעולות למניעת הטרדה מינית, ייעוץ לקידום בריאות העובדים ומשפחותיהם, תוכניות פיתוח עובדים, גיבוש וכתיבת סקרי שביעות רצון עובדים ועוד.
  • הדרכות, הרצאות, פיתוח לומדות והטמעת נהליםמתן שירותי הדרכה לחברות ומעבירים הרצאות וסדנאות לעובדים במגוון התחומים המרכיבים את הנושא. כמו כן אנו עוסקים בפיתוח לומדות בתחומי האחריות התאגידית ומסייעים לארגונים להטמיע נהלים בתחום.
  • יעוץ אסטרטגי למלכ"ריםסיוע לעמותות ביצירת שותפויות חברתיות וסביבתיות עם המגזר העסקי על-ידי הבניית השיח והנגשת השפה, כך שתביא לידי יצירת שותפות מוצלחת וברת קיימא עם המגזר העסקי. בנוסף, פיתחנו מנגנון לבדיקת נאותות חברתית וסביבתית עבור עמותות ומלכ"רים לבחינת השותפות הצפויה.
  • מדידה והערכה לפרויקטים קהילתייםניהול האיכות בפרויקט, קביעת מדדים להערכת אפקטיביות של הפרויקט, הגדרה של תשומות ותפוקות.
דילוג לתוכן