דו"חות אחריות תאגידית ו-Assurance

דו"ח אחריות תאגידית הוא כלי ניהולי ותדמיתי ואמצעי לקיום קשר ישיר, שקוף ואמין עם מחזיקי העניין. היתרונות בפרסום דו"ח אחריות תאגידית הם רבים: הדו"ח הינו כלי ניהולי המאפשר מיפוי כולל של הפעילויות וההשפעות והצבת יעדים לשיפור. ככזה הוא מאפשר בקרה וניהול סיכונים. בנוסף, הדו"ח הוא כלי תדמיתי הממצב את החברה כאחראית ו"מקיימת" ומחזק את המוניטין שלה ולבסוף, זהו אמצעי לקשר ישיר, שקוף ואמין עם מחזיקי העניין של החברה.

שירותי Good Vision בתחום דו"חות אחריות תאגידית ו-Assurance:

  • כתיבת דו"חות אחריות תאגידית על-פי מתודולוגיות בינלאומיות (GRI, SASB, Integrated report)יוזמת הדיווח העולמית (GRI) היא תקן המהווה בסיס לדיווח המערב בעלי עניין שמטרתו לפתח ולהפיץ קווים מנחים לדיווח על פיתוח בר-קיימא שיהיו ישימים בכל רחבי העולם. קווים מנחים אלו מיועדים לשימושם של ארגונים, שמעוניינים לדווח מרצונם החופשי על הממדים הכלכליים, הסביבתיים והחברתיים של פעילויותיהם, מוצריהם, ושירותיהם. ל-Good Vision ניסיון רב בכתיבת דו"חות אחריות תאגידית על פי מתודולוגית GRI כמו גם על פי מתודולוגיות מקובלות נוספות כגון SASB ובביצוע תהליכי דיאלוג מקדים עם מחזיקי עניין לאיתור נושאים מהותיים לדיווח. באפשרותנו גם לסייע לארגונים בדיווח על פי מתודולוגיית Integrated report - המתודולוגיה החדשנית ביותר בעולם כיום, המשלבת בין הדו"חות הכספיים של החברה לבין דו"ח אחריות תאגידית.
  • בקרת דו"חות (Assurance)במקביל לסיוע שאנו מעניקים בתהליכי הכתיבה של דו"חות אחריות תאגידית, אנו אף מסייעים לארגונים לבצע בחינת נאותות לדו"חות האחריות התאגידית שלהם (Assurance) - תהליך בקרה על אופן כתיבת הדו"ח והתוצאה הסופית, אימות המידע המדווח עפ"י העקרונות והתקנים המובילים AA1000 ו-ISAE 3000 המעניק ביטחון למחזיקי העניין שהדו"ח כתוב כהלכה.
  • יעוץ קשרי משקיעים בתחום ה-ESGכיום, קיימים יותר מ- 600 ערוצים לדירוג חברות לפי ESG (ביצועים בתחומים סביבתיים, חברתיים וממשל תאגידי), מה שמקשה על ההתמצאות בתחום זה. חברות מקבלות יותר בקשות לשיתוף מידע מבעבר וממגוון רחב יותר של ארגוני דירוג. עצם הבחירה עם מי לשתף פעולה מהווה אתגר שמצריך זמן ומאמץ, שכן בין הדירוגים השונים קיימת חפיפה וכפילות רבה. לא רק מספר הארגונים הולך וגדל אלא גם מורכבות הדירוגים גדלה באופן המגדיל את כמות הסקרים, מרכיביהם ושאלותיהם. אנחנו ב-Good Vision נשמח לסייע במיפוי הדירוגים השונים, תיעדופם וקבלת החלטה למי מהם לדווח, נסייע באיסוף מידע ונתונים במרוכז עבור כל הדירוגים שיבחרו, בטיוב תוצאות החברה בדירוגים הנבחרים, בקיום קשר ישיר עם ארגוני הדיווח ובשיפור בסיס הדיווח של החברה על פי דרישות הדירוגים. מודל ESG של Good Vision מאפשר לחברות לנתב את דרכן ביתר קלות בעולם האנליזה של ה- ESG.
דילוג לתוכן