מעורבות קהילתית ודיאלוג מחזיקי עניין

בעולם תחרותי, יותר ויותר חברות מבינות כי מובילות חברתית, המתבטאת בהוצאתה לפועל של אסטרטגיה קהילתית, המסונכרנת עם יתר פעילויות הליבה של הארגון, לא רק מספקת מענה לצרכים חברתיים אלא גם מייצרת ערך מוסף למותג שלהן בעיני לקוחות, עובדים ושאר מחזיקי העניין.

בשנים האחרונות עבר התחום שינוי מתרומה קהילתית ליישום אסטרטגיה קהילתית –  שינוי בעל משמעויות רבות מעבר לסמנטיקה: בעוד שתרומה קהילתית התאפיינה בתגובת הארגון לדרישות מזדמנות אשר הובילה לפעילות בלתי ממוקדת בעלת הד תקשורתי חלש יחסית, אסטרטגיה קהילתית היא יוזמה פעילה במסגרת המתאימה לערכי המותג, תוך התמקדות בנושא חברתי רלוונטי למותג, אשר יוצרת מסר אחיד וברור שמסייע בבניית המותג וביסוסו בטווח הארוך.

שירותי Good Vision בתחום מעורבות קהילתית ודיאלוג מחזיקי עניין:

דילוג לתוכן