מעורבות קהילתית ודיאלוג מחזיקי עניין

בעולם תחרותי, יותר ויותר חברות מבינות כי מובילות חברתית, המתבטאת בהוצאתה לפועל של אסטרטגיה קהילתית, המסונכרנת עם יתר פעילויות הליבה של הארגון, לא רק מספקת מענה לצרכים חברתיים אלא גם מייצרת ערך מוסף למותג שלהן בעיני לקוחות, עובדים ושאר מחזיקי העניין.

בשנים האחרונות עבר התחום שינוי מתרומה קהילתית ליישום אסטרטגיה קהילתית –  שינוי בעל משמעויות רבות מעבר לסמנטיקה: בעוד שתרומה קהילתית התאפיינה בתגובת הארגון לדרישות מזדמנות אשר הובילה לפעילות בלתי ממוקדת בעלת הד תקשורתי חלש יחסית, אסטרטגיה קהילתית היא יוזמה פעילה במסגרת המתאימה לערכי המותג, תוך התמקדות בנושא חברתי רלוונטי למותג, אשר יוצרת מסר אחיד וברור שמסייע בבניית המותג וביסוסו בטווח הארוך.

שירותי Good Vision בתחום מעורבות קהילתית ודיאלוג מחזיקי עניין:

  • תכנון ויישום של אסטרטגיה ופרוייקטי דגל קהילתייםGood Vision מסייעת ללקוחותיה בתכנון אסטרטגיה קהילתית, בתהליך המתחיל באבחון בכלי מחקר כמותיים ואיכותיים לבחינת הפעילות הקהילתית הקיימת, ממשיך בניתוח ערכי המותג, ראיונות עם מנהלים ועובדים, ביצוע בנצ'מרק לחברות מקבילות ומסתיים בהצעת חלופות לעולם התוכן החברתי ובחירת חלופה מתאימה לפרויקט דגל קהילתי. לאחר בחירת הפרויקט אנו מלווים את הלקוח בבניית הפרויקט וניהולו בשטח, לרבות מינוי מנהל פרויקט, רתימה ותיאום של כלל הגורמים המעורבים - שותפים קהילתיים וחברתיים, עובדים, ספקים, לקוחות וכו', ניהול זמן ותקציב וכמובן מדידה והערכת אפקטיביות.
  • מיתוג ושיווק חברתיאנו מלווים את לקוחותינו בתהליך מיתוג חברתי (Cause Branding) - בניית זהות תאגידית לאסטרטגיה ולפעילות הקהילתית ויצירת חיבור סינרגטי בינה לבין המותג העסקי. ל-Good Vision ניסיון ייעודי בתחום, שדורש מומחיות בנישה ספציפית זו.
  • ניהול מעורבות והתנדבות עובדיםמעורבות עובדים יוצרת גיבוש בין יחידות ארגוניות שונות, מחזקת את ההזדהות עם מקום העבודה וערכיו ומייצרת בקרב העובדים תחושת תרומה אמיתית לקהילה בתוכה הם פועלים. על מנת ליצור תרבות ארגונית שמעודדת מעורבות והתנדבות עובדים "למרחקים ארוכים", יש צורך בידע וניסיון ברתימה והנעה נכונה של מערך המתנדבים הארגוני. אנחנו ב-Good Vision נשמח לחלוק עמכם את ניסיוננו הרב בנושא ולסייע בבניית תוכנית לניהול המעורבות וההתנדבות.
  • דיאלוג מחזיקי עניין (Stakeholder's Dialogue)דיאלוג מחזיקי עניין הינו תהליך מובנה ויזום בו מקיימת החברה דיאלוג מתמשך עם כלל מחזיקי העניין שלה: לקוחות, עובדים, ספקים, חברות מקבילות, עמותות, ארגונים, גורמי ממשל ועוד - כל מי שבא במגע עם החברה, משפיע עליה או מושפע ממנה. האתגרים הארגוניים של ימינו, לצד הצורך להשיג פיתוח בר-קיימא, מגבירים את החשיבות בדיאלוג עם מחזיקי עניין. הדיאלוג שמבטיח את זכותם של מי שעשויים להשפיע או להיות מושפעים מפעילות הארגון להשמיע את עמדתם ומנגד, מטיל חובה על הארגון להגיב לסוגיות אלה, משפר את ביצועי הארגון. לצורך כך, יש להגדיר את הזכויות והחובות הללו ולקבוע אותן ככללים אמינים ואפקטיביים. Good Vision מציעה ללקוחותיה לקיים דיאלוג עם מחזיקי עניין על פי תקן AA1000 של מכון Accountability האנגלי (Institute of Social and Ethical Accountability), מכון מקצועי בינלאומי אשר עוסק בפיתוח כלים ותקנים אפקטיביים לאשרור וניהול אחריותיות. באמצעות התקן AA1000 מציע המכון הכשרה והסמכה מקצועית, מבצע מחקר מתקדם ומקדם מדיניות ציבורית.
דילוג לתוכן