למה אחריות תאגידית?

"Corporate Responsibility should be seen as a journey, rather than a destination"
מתוך The Business Case for CR, 2003

אחריות תאגידית (CR – Corporate Responsibility) הינה האופן שבו הארגון מביא בחשבון הוגנות, שיקולים חברתיים, סביבתיים, כלכליים ואתיים בערכיו ובפעילותו, בדרכו להשגת הצלחה עסקית לטווח ארוך. אחריות תאגידית משקללת את ההשפעות הכלכליות, הסביבתיות והחברתיות של הארגון ואת מערכות היחסים שלו עם כלל מחזיקי העניין. זוהי גישה אסטרטגית המציעה לעסקים לקחת בחשבון מיוזמתם שיקולים חברתיים וסביבתיים בקבלת ההחלטות שלהם על מנת להבטיח הצלחה לאורך זמן.

אחריות תאגידית - מדוע היום יותר מתמיד?

אחריות תאגידית היא תחום צומח אשר צובר תאוצה בעולם כולו וגם בישראל. התחרות המתגברת, בצד הרגולציה, דרישות המשקיעים והשקיפות כפי שמתבטאת בעולם הדיגיטלי בו אנו חיים, מגבירה את האחריות הרובצת על כתפי המנהלים לפעול באחריות ומביאה יותר ויותר תאגידים להכרה כי בניהול נכון של תחומי האחריות התאגידית טמונה תרומה משמעותית לשגשוג וצמיחת התאגיד ולניהולו התקין.

פרויקטים של מעורבות חברתית וסביבתית תורמים למוניטין של החברה, לקהילה, לרישיון החברתי לפעול (Social License), כמו גם לתחושת האחריות והגאווה של העובדים ולחסכון בעלויות. נושאי האתיקה והממשל התאגידי משמעותיים עוד יותר בימים אלו, בהם אנו עדים לכוחן העצום של הרשתות החברתיות והאינטרנט, כאשר גם תאגידי ענק אשר לא ניהלו נושאים אלה בצורה אחראית חשופים לביקורת ציבורית. כיום, על חברות ליצור תחושה כי הן לא רק מדברות, אלא גם נוקטות בצעדים מעשיים.

מה נכלל תחת המטריה של אחריות תאגידית?

אחריות תאגידית היא תחום רחב היקף, הכולל בתוכו מרכיבים רבים מעולמות תוכן מגוונים. בין היתר כוללים מרכיבים אלה: דאגה לעובדים ולסביבת העבודה, איכות סביבה וקיימות, דיאלוג עם מחזיקי עניין, שותפים ושרשרת אספקה אחראית, אתיקה, ממשל תאגידי, זכויות אדם, מעורבות בקהילה והתנדבות עובדים, פרסום שיווק ושירות לקוחות ועוד.

מדוע כדאי לארגונים לשלב שיקולי אחריות תאגידית בפעילותם?

לאורך שנים רבות של עבודה והכרות עם התחום, ראינו ב-Good Vision עשרות ארגונים אשר הבחירה בהתנהלות אחראית תרמה לשיפור תוצאותיהם בהיבטים מגוונים, לרבות בהיבט העסקי:
  • ניהול סיכוניםארגונים אשר מביאים בחשבון שיקולי אחריות תאגידית מתנהלים באופן שקול ומצמצמים באופן משמעותי את חשיפתם לסיכונים כלכלים, סביבתיים וחברתיים. כך, לדוגמא הפחתה בתביעות המשפטיות, סקנדלים תקשורתיים וכדומה.
  • מוניטיןלאחריות תאגידית השלכות חיוביות רבות על תדמיתו של ארגון בעיני שותפיו, לקוחותיו, הרשויות והסביבה בתוכה הוא פועל. התנהלות אחראית, בעיקר כאשר היא מדווחת ושקופה לעין כל, מציגה את הארגון באור חיובי ומטפחת את המוניטין שלו בטווח הארוך. מוניטין הוא אחד ממשאבי הארגון ומנוע צמיחה יעיל.
  • התייעלות, צמצום וחסכוןלפעולות הננקטות בשם האחריות התאגידית השלכות חיוביות רבות בתחומי ההתייעלות והחיסכון. כך לדוגמא, אחריות סביבתית לא רק תורמת לקיימות אלא גם מאפשרת לארגון לחסוך במשאבים (אנרגיה, נייר, מים וכד') ולהנהיג תרבות ארגונית חסכונית בקרב העובדים.
  • שביעות רצון וגאוות עובדיםכיום, עובדים כבר אינם מסתפקים במקום עבודה מתגמל ומספק בפן הכלכלי והמקצועי. רבים מהם ובראשם בני דור ה-Y, מעוניינים לעבוד במקום שמאפשר להם משמעות וערך מוסף. מחקרים מראים כי ארגונים אשר הציבו על סדר יומם אג'נדה של התנהלות אחראית, מבוקשים יותר כמקומות עבודה. התנדבות עובדים לא רק תורמת לקהילה, אלא בראש ובראשונה תורמת לתחושת הסיפוק העצמי של העובד ולגיבוש של העובדים המתנדבים יחד.
  • חדשנות ולמידההטמעת אחריות תאגידית בחברה משפרת את התקשורת הארגונית וזרימת המידע ומאפשרת הטמעה של רעיונות חדשים.
דילוג לתוכן