הדרכות להטמעת הקוד האתי

גיבוש קוד אתי הוא שלב ראשון וחשוב בדרך ליצירת תרבות אתית בארגון, אך ללא תהליך הטמעה נכון, הדברים נשארים "על הנייר" בלבד. על מנת להטמיע את הקוד האתי שאנו כתבנו ביחידותיה השונות של רשות המיסים, התקיימו כ- 200 הדרכות ביחידות הרשות, ביניהן מס הכנסה, המכס, מע"מ ועוד. במסגרת ההדרכות, הסברנו מהו קוד אתי ומדוע הוא חשוב והעברנו את המסר שהקוד האתי מהווה הצהרה של הארגון איך לפעול באופן ראוי. במהלך ההדרכות שנערכו תחת השם "קפה דילמה", הוצגו בפני המשתתפים דילמות אתיות, הנוגעות לבעלי עניין שונים: מייצגים, נישומים עובדים ועוד. דילמה אתית היא מצב שבו קיימות מספר חלופות אפשריות לפעולה, כאשר כתוצאה מהתנגשות בין ערכים או בין אינטרסים של בעלי עניין שונים ישנה התלבטות כיצד לפעול. הדילמות עסקו בערכי הרשות כפי שהוגדרו בקוד – ממלכתיות, הגינות, מקצועיות, שירות, אחריות, שיתוף פעולה, אכפתיות וכבוד הדדי. עצם הצגת הדילמות והדיון בהן בהדרכות יצר שיח סביב הקוד האתי ואיפשר הטמעה טובה של ערכיו והבנת עומק של עקרונותיו.

חברת Good Vision סייעה לרשות המיסים בגיבוש וכתיבת הקוד האתי, בנתה את ההדרכות והנחתה אותן.

דילוג לתוכן