גיבוש מדיניות תרומות

במהלך עבודתנו עם חברת כיל – כימיקלים לישראל, שכללה פיתוח אסטרטגיה קהילתית והערכה איכותנית של הפרויקטים הקהילתיים, ליווינו את החברה בגיבוש מדיניות תרומות. מדיניות זו גובשה בהלימה למדיניות ההשקעה החברתית של החברה ומטרתה להוות תשתית לניהול מיטבי של מערך התרומות של החברה.
תהליך גיבוש המדיניות שבוצע על ידי Good Vision כלל את ההיבטים הבאים:

  • זיהוי הצורך במדיניות תרומות סדורה בעלת קריטריונים ברורים לתרומה.
  • ניתוח ואבחון מדיניות ההשקעה החברתית של החברה, נהלי תרומות ועוד.
  • בנצ'מארק לחברות מקבילות בארץ ובעולם – ניתוח והשוואת מדיניות התרומות של חברות שונות.
  • גיבוש טופס בקשת תרומה אשר כולל התייחסות לנושאים כגון: מהות בקשת התרומה, מדדים להצלחת הפרויקט, ערוצי התנדבות עובדים, מדידה והערכה, הימנעות מניגודי ענייניים ועוד.
  • גיבוש מסמך הבהרות לאופן הגשת בקשות התרומה אשר נועד למקד את בקשות התרומה של עמותות וארגונים חברתיים. מסמך זה כולל נושאים כגון: מיקוד ההשקעה החברתית של החברה, נושאי מיקוד לתרומה, דרישות סף להגשת הבקשות, הגדרת תהליך הגשת הבקשות ובחינתן (קריטריונים למיפוי ומיון הבקשות) ועוד.
דילוג לתוכן