כתיבת דו"חות אחריות תאגידית

דו"ח אחריות תאגידית משמש ככלי עבודה לניהול פעילותה של הפירמה בתחום האחריות התאגידית ושיתוף מחזיקי עניין, בהתבסס על עקרונות הדיווח הגלובליים של ה-Good Vision .GRI כתבה עבור אל על מספר דו"חות אחריות תאגידית. על מנת לגבש את הנושאים המהותיים בהם יעסקו הדו"חות, התקיים תהליך עבודה מובנה שכלל:

  • ביצוע ראיונות לזיהוי הנושאים המהותיים בדו"ח, במסגרת זו נערכה פגישה של פורום תקשורת פנים ארגונית ומנהלי אגפים וכן פגישות עם גורמים רלוונטיים בחברה. במהלך הפגישות העלו הגורמים השונים נושאים הנחשבים בעיניהם למהותיים בפעילות החברה.
  • התקיים תהליך לזיהוי הנושאים המהותיים עבור מחזיקי עניין של אל על, על בסיס ראיונות ושיחות, סקרים, שאלונים ומשובים.
  • בוצע בנצ'מארק עם דו"חות אחריות תאגידית של חברות תעופה בינלאומיות מובילות.
  • נסקרו קטעי תקשורת העוסקים באל על.

כתוצאה מכל הפעולות הללו, גובשה רשימה של נושאים מהותיים שהיוותה את הבסיס לכתיבת הדו"חות. במסגרת הדו"ח אף חושבה טביעת הרגל הפחמנית GHG. הוכנה גרסה של הדו"חות באנגלית ואלו הופצו לכל שלוחות אל על בעולם.

דילוג לתוכן