תכנית דגל קהילתית "מפזרים זרעים של מדע"

אדמה - תכנית דגל קהילתית מפזרים זרעים של מדע
בבסיס התכנית עומדת שאיפתה של אדמה לעודד את דור העתיד למצוינות באמצעות חקלאות, תוך השקעה בתשתיות לימוד וחינוך. התכנית מבוססת על הקמתן של חממות מדעיות – לימודיות בחוות לחינוך חקלאי ומדעי הסביבה בערים שבהן אדמה פועלת (ביניהן: באר שבע, אשדוד ולוד), בהן יוקנו מיומנויות חקר מדעי וטכנולוגי לתלמידי בתי הספר בעיר. החברה יצרה בכל עיר שיתוף פעולה בין הרשות המקומית, החווה החקלאית ומשרד החינוך במטרה להפוך את החוות למרכזים למצוינות, לידע בחקלאות מתקדמת ומעבדות לימוד ומחקר המותאמות לצרכי המאה ה-21. שלבי התכנית כללו: הקמת חממה מדעית – המשמשת כמעבדה ללימודי הטבע והחקלאות, הקניית מיומנויות חקר ועריכת מחקרים, בהנחיית מורי החווה, מומחי תוכן מהאקדמיה וגופים רלוונטיים לתחום; הקמת כיתת חקר חדשנית הצמודה לחממה המדעית; גיבוש תכניות לימוד המשלבות חקר המדעי ופתרון בעיות תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים חדשניים, בליווי גורמים פדגוגים ואישורן על ידי משרד החינוך; התנדבות של עובדי חברת אדמה; הערכה ומדידה באמצעות גופים מקצועיים חיצוניים, על מנת לקדם תהליכי למידה, הפקת לקחים ושיפור מתמיד של הפעילות.

חברת Good Vision סייעה לאדמה בגיבוש התכנית ורתימת השותפים, הוצאתה לפועל, הערכתה ומדידתה.

דילוג לתוכן