ביצוע בחינת נאותות לדו"ח אחריות (Assurance)

במסגרת שירותינו, אנו מסייעים לארגונים לבצע בחינת נאותות לדו"חות האחריות התאגידית שלהם (Assurance). זהו תהליך בקרה על אופן כתיבת הדו"ח והתוצאה הסופית, אימות המידע המדווח עפ"י העקרונות והתקנים המובילים GRI ו- AA1000 המעניק ביטחון למחזיקי העניין שהדוח כתוב כהלכה.
Good Vision ביצעה בחינת נאותות לדו"ח האחריות התאגידית של בנק הפועלים, על פי ארבעה עקרונות המבוססים על התקן:

  • מהותיות – הכללת נושאים המשמעותיים לבנק.
  • שלמות – הצגה שלמה של נתונים למניעת הטיות.
  • איזון – הכללת נושאים חיוביים ושליליים.
  • המשכיות – יצירת רצף כרונולוגי לקוראים.

מטרת הבדיקה בוצעה על ידינו הינה הגשת דו"ח ברור, שלם, שקוף וראוי לציבור הקוראים.

דילוג לתוכן